Energetik - energie do školních lavic

   

Energetik je určen především pro školní fyzikální učebny na základních a středních školách.

Energetik je svou ucelenou koncepcí nejvíce propracovaný systém panelů a napájecích zdrojů na českém trhu.

Energetik je otevřený systém, který dovoluje kombinovat různé typy napájecích zdrojů v učitelské katedře s dalšími moduly z laboratorních stolů VarioLab+ a tím doplňovat vybavení učebny o další komponenty a moduly.

Energetik charakterizuje ucelená nabídka profesionálně zpracovaných modulů zdířek a zásuvek do školních lavic.

Energetik nabízí řadu napájecích zdrojů AC i DC v různých variantách, které pokryjí všechny požadavky ze strany učitelů i žáků.

Eneregetik je kompletně navržen a vyráběn v České republice společností Diametral a.s.

 

Princip


 

Energetik ZSF-01

Principem systému Energetik je rozdělení učebny na dvě zóny. První zónu představuje pracoviště učitele, tedy přístrojové vybavení katedry. Druhou zónu tvoří žákovské lavice se zdířkami ve třídě.

Pracoviště učitele systému Energetik představují napájecí zdroje a ovládací modul. Napájecí zdroje jsou stejnosměrné (DC) s plynule regulovatelným výstupním napětím v rozsahu 0 - 30V a maximálním proudem 10A a střídavé (AC) s výstupním napětím 0 - 25 V a maximálním proudem také 10A. Zdroje mohou být pro zobrazování výstupních napětí a proudů analogové (ručkové), nebo digitální. Napájecí zdroje Eneregtik jsou dále doplněny modulem M08-UF, který je vybaven jističem, tlačítky Start a Stop pro zapnutí, nebo vypnutí napájení a centrálním vypínačem s klíčem, který blokuje zapnutí napájení žáky, nbeo jinou osobou bez patřičného opravnění.

Žákovské lavice jsou vybaveny profesionálními panely se zdířkami, zásuvkami a dalšími konektory. Přesná konfigurace je dána konkrétními požadavky školy. Panely mohou být umístěny viditelně, nebo skrytě pod výsuvnou deskou lavice, nebo v elektricky ovládaném výklopném panelu.

Velký důraz při použití systému Eneregtik je kladen na ergonomii při výuce. Každé pracoviště se systémem Energetik vychází z potřeb uživatele a je provedeno tak, aby vytvářelo ideální podmínky pro práci na stole, ať je to studium, pokusy, měření, či jiná činnost.

Bezpečnost především. To v případě pracovišť Eneregitk není jen pouhé klišé. Je to nezbytný parametr při vývoji a výrobě všech komponentů Energetik. Ovládací moduly jsou standardně vybaveny jističem, chráničem, tlačítkem TOTAL-STOP, které je pro rychlejší orientaci podsvětleno žlutým výstražným terčem. Každé zapnutí a vypnutí zdrojů v katedře Energetik je signalizováno zvukovým znamením.

Svoji propracovanou konstrukcí, širokou škálou příslušenství a řemeslným zpracováním je Energetik etalonem na trhu v oblasti vybavování školních učeben fyziky a elektrotechniky.

 

 

Modul Energetik

 

Inspirace


 

Energetik ZSF-01 Energetik ZSF-02 Energetik ZSF-03

Energetik ZSF-01 panel do žákovské lavice.

Panel ZSF-01 je vybaven dvojicemi zdířek s výstupem DC 24V, AC 24V a jednou zásuvkou 230V / 50Hz pro napájení elektrického zařízení, například notebooku. Panel je vyroben z odolného plastu, popisy jsou realizovány barevným potiskem. Použité zdířky jsou výhradně v bezpečnostním provedení a od švýcarského výrobce v nejvyšší kvalitě, která zaručuje dlouhou životnost.

Energetik ZSF-02 panel do žákovské lavice.

Panel ZSF-02 je vybaven dvojicemi zdířkek s výstupem DC 24V, AC 24V. Panel je vyroben z odolného plastu, popisy jsou realizovány barevným potiskem. Použité zdířky jsou výhradně v bezpečnostním provedení a od švýcarského výrobce v nejvyšší kvalitě, která zaručuje dlouhou životnost.

 

Energetik ZSF-03 panel do žákovské lavice.

Panel ZSF-03 je vybaven dvojicemi zdířek s výstupem DC 24V, AC 24V a jednou zásuvkou 230V / 50Hz pro napájení elektrického zařízení, například notebooku a datovou zásuvkou RJ45. Panel je vyroben z odolného plastu, popisy jsou realizovány barevným potiskem. Použité zdířky jsou výhradně v bezpečnostním provedení a od švýcarského výrobce v nejvyšší kvalitě, která zaručuje dlouhou životnost.

 

Energetik ZSF-04 Energetik ZSF-05 Energetik ZSF-06

Energetik ZSF-04 panel do žákovské lavice.

Panel ZSF-04 je vybaven dvojicemi zdířek s výstupem DC 24V, AC 24V a datovou zásuvkou RJ45. Panel je vyroben z odolného plastu, popisy jsou realizovány barevným potiskem. Použité zdířky jsou výhradně v bezpečnostním provedení a od švýcarského výrobce v nejvyšší kvalitě, která zaručuje dlouhou životnost.

 

Energetik ZSF-05 panel do žákovské lavice.

Panel ZSF-05 je vybaven dvojicemi zdířek s výstupem DC 24V, AC 24V, jednou zásuvkou 230V / 50Hz pro napájení elektrického zařízení, například notebooku, datovou zásuvkou RJ45, připojením USB a zásuvkou HDMI. Panel je vyroben z odolného plastu, popisy jsou realizovány barevným potiskem. Použité zdířky jsou výhradně v bezpečnostním provedení a od švýcarského výrobce v nejvyšší kvalitě, která zaručuje dlouhou životnost.

Energetik ZSF-06 panel do žákovské lavice.

Panel ZSF-06 je vybaven jednou zásuvkou 230V / 50Hz pro napájení elektrického zařízení, například notebooku, datovou zásuvkou RJ45, připojením USB a zásuvkou HDMI. Panel je vyroben z odolného plastu, popisy jsou realizovány barevným potiskem. Použité konektory jsou v nejvyšší kvalitě, která zaručuje dlouhou životnost.

 

 

 

 

Energetik ZSF-10 Energetik ZSF-20 Energetik ZSF-30

Energetik ZSF-10 vertikální panel do žákovské lavice

Panel ZSF-10 je vybaven dvojicemi zdířek s výstupem DC 24V, AC 24V a jednou zásuvkou 230V / 50Hz pro napájení elektrického zařízení, například notebooku. Panel je vyroben z odolného plastu, popisy jsou realizovány barevným potiskem. Použité zdířky jsou výhradně v bezpečnostním provedení a od švýcarského výrobce v nejvyšší kvalitě, která zaručuje dlouhou životnost.

Energetik ZSF-02 vertikální panel do žákovské lavice

Panel ZSF-20 je vybaven dvojicemi zdířkek s výstupem DC 24V, AC 24V. Panel je vyroben z odolného plastu, popisy jsou realizovány barevným potiskem. Použité zdířky jsou výhradně v bezpečnostním provedení a od švýcarského výrobce v nejvyšší kvalitě, která zaručuje dlouhou životnost.

 

Energetik ZSF-30 vertikální panel do žákovské lavice

Panel ZSF-30 je vybaven dvojicemi zdířek s výstupem DC 24V, AC 24V a jednou zásuvkou 230V / 50Hz pro napájení elektrického zařízení, například notebooku a datovou zásuvkou RJ45. Panel je vyroben z odolného plastu, popisy jsou realizovány barevným potiskem. Použité zdířky jsou výhradně v bezpečnostním provedení a od švýcarského výrobce v nejvyšší kvalitě, která zaručuje dlouhou životnost.

 

Energetik ZSF-40 Energetik ZSF-40 Energetik ZSF-60

Energetik ZSF-40 vertikální panel do žákovské lavice

Panel ZSF-40 je vybaven dvojicemi zdířek s výstupem DC 24V, AC 24V a datovou zásuvkou RJ45. Panel je vyroben z odolného plastu, popisy jsou realizovány barevným potiskem. Použité zdířky jsou výhradně v bezpečnostním provedení a od švýcarského výrobce v nejvyšší kvalitě, která zaručuje dlouhou životnost.

Energetik ZSF-50 vertikální panel do žákovské lavice

Panel ZSF-50 je vybaven dvojicemi zdířek s výstupem DC 24V, AC 24V, jednou zásuvkou 230V / 50Hz pro napájení elektrického zařízení, například notebooku, datovou zásuvkou RJ45, připojením USB a zásuvkou HDMI. Panel je vyroben z odolného plastu, popisy jsou realizovány barevným potiskem. Použité zdířky jsou výhradně v bezpečnostním provedení a od švýcarského výrobce v nejvyšší kvalitě, která zaručuje dlouhou životnost.

Energetik ZSF-60 vertikální panel do žákovské lavice

Panel ZSF-60 je vybaven jednou zásuvkou 230V / 50Hz pro napájení elektrického zařízení, například notebooku, datovou zásuvkou RJ45, připojením USB a zásuvkou HDMI. Panel je vyroben z odolného plastu, popisy jsou realizovány barevným potiskem. Použité konektory jsou v nejvyšší kvalitě, která zaručuje dlouhou životnost.

 

 

 

 

Energetik MDC-01

Energetik MAC-01

 Energetik MAC-02

Energetik MDC-01, napájecí stejnosměrný zdroj

Zdroj MDC-01 je určen pro umístění v katedře učitele. Výstupní napětí lze velmi přesně a plynule regulovat v rozsahu 0 - 30 V DC a výstupní proud lze omezit v rozsahu od 0 do 10 A. Přístroj je vybaven výstupy až pro šest samostaných větví rozvodů v učebně, připojení je standardně realizováno prostřednictvím bezpečnostních zdířek v zadní části zdroje. Zdroj je určen k zabudování do katedry a je vhodné mu předřadit jisticí a ovládací modul M08-UF.

Energetik MAC-01, napájecí střídavý zdroj

Zdroj MAC-01 je určen pro umístění v katedře učitele. Výstupní napětí lze plynule regulovat otáčením ovládacího prvku v rozsahu 0 - 25 V AC a výstupní proud je omezen na 10 A. Přístroj je vybaven šesti samosatně jištěnými výstupy pro šest samostaně jištěných větví rozvodů v učebně. Připojení je standardně realizováno prostřednictvím bezpečnostních zdířek v zadní části zdroje. Zdroj je určen k zabudování do katedry a je vhodné mu předřadit jisticí a ovládací modul M08-UF.

Energetik MAC-02, napájecí střídavý zdroj

Zdroj MAC-02 je určen pro umístění v katedře učitele. Výstupní napětí lze plynule regulovat otáčením ovládacího prvku v rozsahu 0 - 25 V AC a výstupní proud je omezen na 10 A. Přístroj je vybaven šesti samosatně jištěnými výstupy pro šest samostaně jištěných větví rozvodů v učebně. Připojení je standardně realizováno prostřednictvím bezpečnostních zdířek v zadní části zdroje. Zdroj je určen k zabudování do katedry a je vhodné mu předřadit jisticí a ovládací modul M08-UF. Od modulu MAC-01 se liší pouze zobrazovacími přístroji, jinak je shodný.

 

Jisticí a bezpečnostní modul M08-UF


 

Energetik M08-UF

Modul Energetik M08-UF je přeřazen všem zdrojům a dalším modulům Energetik v katedře učitele.

Modul má několik důležitých funkcí, v první řadě slouží jako jistič pro případ zkratu v připojených zařízeních. Jištění je jak proudové, tedy při překročení maximálního proudu (10 nebo 16A), dojde k přerušení obvodu napájení. Kromě toho modul obsahuje i proudový chránič, který dále zvyšuje bezpečnost, vypíná při 30 mA. Dále modul obsahuje tlačítko ZAP, kterým se zapne napájení do všech připojených zařízení (například zdrojů MAC a MDC). Tento stav je sigalizován červenou kontrolkou a žlutě podsvíceným mezikružím tlačítka VYP. V neposlední řadě je důležitým prvkem tohoto modulu vypínač opatřený klíčem. Tento prvek zajišťuje, že bez klíče není možné spustit jakékoli zařízení, které je pod tímto modulem zapojené. Tím je eliminována jakákoli neoprávněná manipulace s napájení kýmkoli, ať už ze strany žáků, nebo jiných osob, které nemají oprávnění - klíč od zámku.

 

Zákaznický servis 


 

 

Energetik není jen výroba a dodávka modulů a panelů, ale obsahuje také propracovaný zákaznický servis. Součástí zákaznického servisu společnosti Daimetral a.s. jsou tyto služby:


Poradenská činnost - Pravidelně školení obchodní zástupci společnosti Diametral a.s. poskytují poradenskou činnost při výběru vhodných komponentů k danému účelu.

Návrh a vizualizace - Technici společnosti Diametral a.s. zkontrolují výběr prvků pracoviště dle užití a potřeb uživatele a vykonávané práce. Součástí této služby je i grafické ztvárnění budoucího pracoviště v pohledu 3D.

Zákaznické řešení - Máte zvláštní požadavek na osazení panelu v žákovské lavici, nebo napájecí zdroj pro učitelskou katedru musí mít jiné parametry? Technici společnosti Diametral a.s. jsou připraveni navrhnout nové provedení panleu do lavice, nebo modifikovat napájecí zdroje, případně navrhnout jiné zdroje z osvědčené nabídky modulů pro systém VarioLab+, který je z velké části kompatibilní se systémem Energetik, aby výsledné řešení bylo přesně podle Vašich požadavků.

Dodávka a montáž - Profesionální tým montážních techniků společnosti Diametral a.s. může po předchozí dohodě zajistit i kompletní dodávku a montáž vybavení učebny tak, aby odpovídala standardům a vnitropodnikovým normám kvality.

Doživotní servis - Každé zařízení se může porouchat. Díky doživotnímu servisu máte jistotu, že Vaše pracoviště bude vždy funkční a bezpečné.

Elektrická revize - Pracoviště je nutno každých 18 měsíců zkontrolovat revizním technikem. Revizní technik společnosti Diametral a.s. Vám zajistí, že bude tato podmínka splněna vždy dle platné legislativy.

Kalibrace přístrojů - Některé přístroje je třeba periodicky kalibrovat. Kalibrace provádějí zkušení technici společnosti Diametral a.s. na stejných zařízeních, jako při výrobě nového výrobku. Tím je zaručeno, že parametry přístrojů jsou konstantní.

 

 

Dokumenty ke stažení 


 

Katalog Energetik Montážní předpis Energetik Montážní otvor Energetik
Katalog Energetik Montážní předpis Montážní otvor