INQ-1 zkušební box pro točivé stroje

 

 

 INQ-1 čelní pohled na zkušební box  

INQ-1 je zkušební box, primárně určen pro testování elektrotechnických výrobků, točivých strojů, brzd, ale také pro instalaci demonstračních a výukových pomůcek ve školách.

INQ-1 jevyroben ze silných hliníkových profilů, které zajišťují velkou tuhost a stabilitu pro širokou škálu pokusů s točivými stroji a podobnými zařízeními.

INQ-1 má prostor pro testování strojů chráněný průhledným odklopným krytem s bezpečnostní výplní, chránící obsluhu před úrazem v případě odlétnutí pohyblivých částí testovaného zařízení.

INQ-1 je vybaven pracovní plochou s vysokou nosností a T-drážkami pro bezpečné připevnění testovaného zařízení a pohonu.

INQ-1 je vybaven robustními zdvojenými pojezdovými kolečky pro snadnou manipulaci s celým zkušebním boxem. Kolečka jsou vybavena brzdou.

INQ-1 je ve spodní části vybaven silnoproudou částí, která slouží k ovládání a napájení všech zkoušených i zkušebních aparatur, umístěných v boxu.

INQ-1 je ve spodní části vybaven též zásuvkami pro připojení celé řady měřicích a datových zařízení pro snadné snímání měřených hodnot a ovládání jak měřicích, tak testovaných zařízení.

INQ-1 je kompletně navržen a vyráběn v České republice společností Diametral a.s.

 

Zkušební box INQ-1 v detailu


 

Odklopný kryt na dvou plynových vzpěrách vybavený po celé čelní délce madlem. Pro snadnou manipulaci je zkušební box vybaven čtyřmi zdvojenými kolečky s vysokou nosností. Všechna jsou vybavena brzdou. Pro ovládání testovaného zařízení a snímání měřených hodnot pomocí datové linky je v základním provedení boxu instalováno pět konektorů RS-232 a pět konektorů RJ-45.
Napájecí a ovládací napětí jsou od sebe oddělena. Vyvedení všech potřebných vodičů do prostoru pracovní plochy je provedeno přes ochranné kartáče, které zajišťují těsnost zkušebního boxu. Robustní provedení konstrukce zkušebního boxu ze silných profilů na kolečkách s vysokou nosností. Spodní přípojná část je přístupná uzamykatelnými dveřmi.
Pracovní plocha s integrovanými montážními T drážkami pro použití montážních šroubů až do průměru M8. Nosnost pracovní plochy je v základním provedení 200 kg. Při zkouškách a testech může docházet k vývinu nežádoucího množství tepla. Ventilace je provedena protilehlými otvory o průměru 120 mm krytými mřížkou. Otvory lze na přání vybavit ventilátory.

  

 Bezpečnost 


 

Snad nejdůležitějším parametrem při testech je bezpečnost samotného zkušebního technika. Nikdy není zaručeno jaký bude výsledek testů a zda nedojde k destrukci testovaného výrobku, s následným odlétnutím některé z části testovaného zařízení. Při destrukci může rovněž dojít k úrazu elektrickým proudem. Proto i elektrická bezpečnost je velice důležitá. Pro tento účel je zkušební a měřicí box INQ-1 vybaven několika prvky, chránícími pracovníka před elektrickým a mechanickým úrazem.

Zkušební box INQ-1 je vybaven na obou stranách tlačítkem TOTAL-STOP. Testy tak lze v případě potřeby přerušit bez zbytečné prodlevy. Na vyžádání mohou být tlačítka TOTAL-STO provedena se žlutým podsvětlením. Odklopné víko boxu INQ-1 je chráněno zámkem se zpožděným vypnutím, který brání otevření víka v průběhu testů. Délku zpoždění lze nastavit. Instalovaný maják indikuje stavy „pod napětím“ a „zapnuto“. Každá osoba v blízkosti pracoviště je tak informována o probíhajících pracích. Prosklení boxu je provedeno z polykarbonátu o síle 6 mm. Pro vyšší bezpečnost lze měřicí box INQ-1 vybavit ochrannou mříží o síle 2 mm.

 

 Dokumenty ke stažení 


 

Prospekt INQ-1