VertiGO - elektrotechnická pracoviště pro výzkum, vývoj a výrobu

 

VertiGO představuje další úroveň profesionálních řešení elektrotechnických pracovišť.

VertiGO je propracovaný systém určený pro výrobu, údržbu, výzkum a vývoj.

VertiGO je navržen jako otevřený stavebnicový systém, který plně respektuje požadavky dnešní doby a zároveň může být rozvíjen podle požadavků budoucnosti.

VertiGO charakterizují kovové nohy, v nichž je umístěna elektrická výzbroj stolu.

VertiGO je kompatibilní s mnoha komponenty a moduly sytému VarioLab+.

VertiGO je dodáván také ve verzi pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický výboj. Veškerý takový nábytek je vyráběn výhradně ze speciálního laminátu, který zaručuje ochranu před elektrostatickým výbojem.

VertiGO je kompletně navržen a vyráběn v České republice společností Diametral a.s.

  

Princip


 

Jedním z hlavních parametrů elektrotechnického pracoviště je dostatečný pracovní prostor. VertiGO se vyznačuje umístěním přístrojů do zadních nohou. Stojná noha je navržena tak, aby bylo možno do ní instalovat přístroje a zároveň vést všechnu potřebnou kabeláž, nebo hadice s médii. Vzniká tak velká pracovní plocha, využitelná pro perfektní zvládnutí Vašich pracovních úkolů. Tím se liší od všech ostatních typů pracovišť.

Ať už potřebujete mít k dispozici jednofázové, nebo třífázové napětí, stále jej máte k dispozici. Dostatečný počet zásuvek zaručuje, že Vaše projekty budou vždy napájeny. Stojné nohy mohou být osazeny svorkami malého napětí, datovými zásuvkami, USB rozbočovači, vývody stlačeného vzduchu a dalších médií. Tím však nejsou všechny možnosti vyčerpány. Pomocí kompatibilních nástaveb VarioLab+ s přístroji VarioLab+ lze vytvořit vysoce sofistikované pracoviště bez limitů.

Přístroje instalované v zadních nohách pracoviště jsou seřazeny tak, aby co nejvíce vyhovovaly četnosti jejich užívání. Ovládací prvky jsou umístěny ve výši ramen sedícího člověka. Bezprostředně nad deskou stolu jsou navrženy zásuvky, u kterých se předpokládá připojení silnějším kabelem, zatímco ve vrchní části stojné nohy jsou instalovány zásuvky a připojné body pro menší průřezy vodičů. Jistící prvky se instalují pod úroveň pracovní desky.

Koncepce pracovišť VertiGo je budována na základě našich dlouholetých zkušeností s výstavbou ergonomických pracovišť a je úzce spjatá s požadavky profesionálů. Ti se svými představami podílejí na evoluci pracovišť VertiGo.

 

Bezpečnost


 

Důležitým parametrem všech pracovišť VertiGO je jejich bezpečnost a bezpečnost práce na nich. Z tohoto důvodu jsou všechna pracoviště VertiGo vždy vybavena modulem centráního bezpečnostního ovládání. Ten obsahuje všechny důležité prvky ochrany před úrazem elektrického proudu. Modul centrálního ovládání obsahuje žlutě podsvětlené tlačítko TOTAL STOP, zapínací tlačítko blokované klíčkem, kontrolky přítomnosti napájecího napětí a zapnutí. Navíc je modul vybave zvukovou signalizaci zapnutí / vypnutí celého stolu. Pracoviště může být vybaveno majáčkem, který informuje okolí o probíhající práci na pracovišti a dalším podsvětleným tlačítkem TOTAL STOP na druhé noze. Všechny tyto bezpečnostní prvky posunují hranice bezpečnosti o další úroveň. Jističe a chrániče jsou umístěny přístupně v noze pod deskou stolu. Pro případ jejich vybavení jsou jednoduše přístupné a svým umístěním nezabírají důležité místo nad pracovní deskou stolu.

Žlutě podsvětlené tlačítko TOTAL STOP pro snadnou orientaci v případě nebezpečí. Jističe a chrániče jsou umístěny přístupně v noze pod deskou stolu.  Instalovaný maják indikuje stavy „pod napětím“ a „zapnuto“. Každá osoba v blízkosti pracoviště je tak informována o probíhajících pracích. Bezpečnostní klíček ovládání pro zabránění ovládání pracoviště nepovolaným osobám.

  

Volitelné ESD provedení


 

Elektrostatické napětí generované třením lidmi, nebo zařízením může dosahovat vysokých hodnot napětí. Citlivé elektronické součástky mohou být poškozeny bez povšimnutí už vybíjecím impulzem nižším jak 100 V. Aby k těmto škodám nedocházelo, lze pracoviště VertiGO dodat v ESD provedení. Tak má uživatel zaručeno, že všechna práce na stolech VertiGO je pro elektronické součástky bezpečná.

  

Ucelená pracoviště VertiGO


VertiGO ve svém detailu respektuje i další požadavky pro své začlenění do pracovního prostoru. Spojením pracovišť VertiGO do ucelených sestav je docíleno pevné, robustní a jednotné plochy, která může být využita například pro sériovou výrobu.

 

 

VertiGO v detailu


 

Přístroje jsou instalovány nad pracovní deskou stolu. VertiGO je kompatibilní s nástavbami a přístroji VarioLab+ Moduly lze nainstalovat též do spodní části nohou.
Dokonalé osvětlení pracovní plochy. Nastavitelný jas světla s LED technologií. Žlutě podsvětlené tlačítko TOTAL STOP. Ovládní jen pro jedno pracoviště, nebo také celé dílny. Maják s rozlišením stavů pracoviště.
Maximální pracovní prostor pro Vaše projekty. Výběr z mnoha pracovních desek. Vždy pro daný účel. Pracovní desky mohou být v antistatickém provedení.
Velká plocha polic pro uložení Vaší špičkové měřící techniky. Police mohou být v náklopném provedení. Náklopné police jsou vybaveny integrovanou zarážkou přístrojů.
V zadním kanálu lze uschovat všechny vodiče pro nápájení Vašich projektů. Zadní kanál může obsahovat elektrické zásuvky pro připojení dalších přístrojů na pracovní desce. Napájecí vodiče a další média jsou skrytě vedeny v nohách stolu.
Nohy stolu vertigo jsou vybaveny systémovými otvory pro montáž dalšího příslušenství, například držáku počítače. Systémové otvory jsou aplikovány i v části nohou nad pracovní deskou stolu pro montáž držáku monitoru nebo přístrojů. Všechny nohy stolu jsou vybaveny nastavitelnými nožičkami pro vyrovnání nerovností podlahy.

  

Dokumenty ke stažení


  

Katalog VertiGO
Katalog VertiGO