Úvodní » Výukové pomůcky


Výukové pomůcky

Výukové pomůcky společnosti Diametral doplňují a rozšiřují nabídku pracovišť VarioClick a VarioLab+. Jsou to však samostatné koncepty vzdělávání zcela nezávislé na jiných produktech. Uplatnění naleznou nejen v odborném školství, ale i v školících střediscích odborných firem. Při jejich návrhu je konstruktéry společnosti Diametral kladen důraz na bezpečnost a na funkčnost dle skutečné praxe.

V této kategorii naleznete i sadu centrálních zdrojů s připojovacími porty v lavicích pro vybavení fyzikálních učeben základních a středních škol.

 

 
Důmyslný soubor elektrotechnických výukových panelů Uno Volta sloužící k výuce a experimentům v oblasti zapojení a měření elektrických obvodů v mnoha oborech elektrotechniky a elektroniky. Jednotlivé okruhy elektrotechniky jsou v souboru úloh Uno Volta zpracovány na vzájemně kombinovatelných samostatných panelech. Výukové panely Uno Volta jsou určeny pro odborné střední a vysoké školy a odborné firmy pro trénink zaměstnanců.

Výukové sady Experiment 2D slouží k objasnění základů elektroniky poutavou formou. Jsou určeny především pro žáky základních a studenty středních škol. Pomocí výukové sady Experiment 2D si žáci rychle ověří funčnost elektronického schéma a osvojí si základy zapojení schémat a měření elektronických obvodů.

Sestava modulů Experiment KMU slouží pro výuku elektroniky a měření parametrů různých druhů elektronických součástek. Díky mechanickému provedení panelů s příchytkami VarioFix tvoří ideální sestavu s výukovými děrovanými deskami pracovišť VarioLab+ a VarioClick, se kterými tvoří špičkovou učebnu zaměřenou na různé obory elektrotechniky a elektroniky.

Ideální způsob řešení problémů s AC a DC napájením lavic fyzikálních učeben základních a středních škol. Energetik v sobě sdružuje vše potřebné pro napájení a jištění pro bezpečné napájení žákovských experimentů. Součástí jsou i datové rozvody.